Genel olarak torf , diğer isimleriyle turba veya peat; binlerce yıl su ve bataklılarda yaşayan yosun,ot ve ağaç gibi bitkilerin ve az oranda hayvansal artıkların su altındaki kalıntılarının, anaerobik koşullar altında kısmen ayrışarak birikmesinden oluşan organik kütlelerdir. Torfun yapısında bulunan en önemli bitki türleri Sphagnum, Eriophorum ve Carex su yosunlarıdır. Sphagnum’un su tutma kapasitesi Eriophorum ve Carex’e göre çok daha fazladır. Torfun yapısı oluşturduğu bitki köklerine, kompostlaşma derecesine, kimyasal içeriğine ve asiditeye bağlı olarak değişir.

TORFUN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Torf oluşurken bitki türlerine ve ayrışma derecelerine göre farklılık gösterir. Torfun yapısının tane büyüklüğünün artması su tutma kapasitesinin oranını düşürmektedir. Buna karşın torfun hava hacmi artmaktadır. Torfun su tutma kapasitesinin yüksek olmasını istediğimizde, mümkün oldukça çom ayrışmış torf kullanmalıyız. Bir yetiştirme ortamında optimal gelişme koşullarını sağlayabilmek için ortamın aynı anda %20-25 hava hacmi ve %20-30 alınabilir su hacmine sahip olması istenir. Torf fazla miktada suyu absorve edebilmekte ve bu suyu bünyesinde tutabilmektedir. Az ayrışmış torf kuruduktan sonra su tutma kapasitelerinde çok büyük bir azalma görülmez. Genel olarak kuru ağırlığının 15-20 katı fazla suyu bünyelerinde uzun zaman bulundururlar. Torfun yapısının %90 dan fazlasını organik maddeler oluşturur. Genel olarak asit karakterlidirler. Sphagnum torfunun pH dereceleri 4,0-6,5 arasında değişmektedir. TORF

KULLANIM ALANLARI

• Fide harcı yapımında veya direk fide üretiminde

• Saksı bitkilerinde
• Seralarda toprak yapısını geliştirmede
• Mantar üretiminde
• Organik toprak içerini arttırmada
• Alkali ve asidik topraklarda uygun bir pH ortamı yaramada
• Toprakda ki nemi korumada
• Meyve ağaçlarının köklerini dondan korumada
• Çim alanların hazırlanmasında

HEMATORFUN GENEL ÖZELLİKLERİ

• Bitki yetiştirme ortamını tehdit eden nematod ve fungusitleri bünyesinde barındırmaz.
• Su tutma kapasitesi oldukça yüksektir.
• Bitkiler için % 100 doğal bir yetiştirme ortamıdır. İçinde toprak gibi ek karışımlar bulunmamaktadır.
• Yapısında yabancı ot tohumlarını bulundurmaz.

• pH : 4,5-5,5 arasında değişmektedir.
• Kuvvetli asit karakterli olup, az miktarda kireç içermektedir.

• İthal torftur.
• Organik madde miktarı ve serbest drenaj durumunda su tutma kapasitesi çokyüksektir.
• Ec bakımından 1. Sınıfa girmekte olup , tuzluluk bakımından sakınca yaratacak durumda değildir.
• Azot bakımından zengindir.

Zafer Mah.205/25 Sk. No 1 Kaynaklar/Buca İZMİR
0532 066 79 33
0532 066 79 33
info@drninsaat.com
Copyright © 2021 Derin İnşaat Tüm hakları saklıdır. | Tasarım Elit SEO